Diefstal / fraude / verduistering (op de werkvloer)

In ieder bedrijf of instelling wordt wel eens gefraudeerd of gestolen. Riscon doet met regelmaat onderzoeken bij bedrijven, instellingen, overheid en particulieren. Ook zorginstellingen, ziekenhuizen, apotheken en andere dienstverlenende organisaties zijn vaker onderwerp van onderzoek. Diefstal of frauderen kan in een bedrijf op ieder niveau voorkomen. Bent u werkzaam bij een bedrijf en heeft u het vermoeden dat er sprake is van diefstal, fraude of verduistering op de werkvloer? Riscon staat u graag vrijblijvend te woord over de mogelijkheden. Wij onderzoeken de situatie, maken gebruik van verschillende onderzoeksmethodes, analyseren de gegevens en passen hoor- en wederhoor toe. Dus twijfel niet en neemt contact met ons op.

Diefstal op de werkvloer

Diefstal is een strafbaar feit dat beschreven staat in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel beschrijft dat hij die enig goed van een ander (wederrechtelijk) wegneemt, voor zichzelf, schuldig is aan diefstal. Diefstal op de werkvloer kan zich onder andere uiten in het stelen van geld, goederen, software of gegevens. Diefstal levert automatisch een ‘onrechtmatige daad’ op die automatisch resulteert in een schadeplicht voor de dader. Riscon verzamelt het bewijs, helpt bij het aanwijzen van de dader en geeft een handvat voor het vorderen van de geleden schade (in de regel inclusief de kosten van Riscon).  Tip: Neem direct telefoon, tablet en computer in beslag.

Fraude op de werkvloer

Fraude is een verzamelwoord voor verschillende manieren van bedrog en diefstal, waarbij veelal zaken anders worden voorgedaan dan ze zijn. Dit kan zowel op papier als digitaal voorkomen. In de praktijk uit fraude zich tegenwoordig vooral digitaal. De werknemer fraudeert met administratie, geeft onjuiste (over)uren op of er wordt gerommeld met de belasting. Ook fraude met crypto komt steeds vaker voor. Riscon verzamelt gegevens, analyseert deze gegevens en maakt de zaak zo mogelijk bewijsbaar. Aan de hand van de bevindingen stellen wij een rapportage op en passen hoor- en wederhoor toe in een gesprek met de dader(s) zodat afscheid genomen kan worden van de fraudeur(s) of een regeling kan worden getroffen (eventueel in overleg met de advocaat).

Verduistering op de werkvloer

Artikel 322 van het Wetboek van Strafrecht beschrijft het strafbare feit ‘verduistering in dienstbetrekking’. Verduistering in dienstbetrekking houdt in dat iemand iets, dat vanwege het beroep of dienstbetrekking onder eigen beheer staat, zich opzettelijk toe-eigent zonder toestemming van de eigenaar. Verduistering lijkt op diefstal, waar het om gaat is dat er sprake is van toe-eigenen (bij verduistering) in plaats van wegnemen (bij diefstal). In geval van verduistering heeft de dader het goed juist al rechtmatig onder zich, zoals bijvoorbeeld een verpleegkundige in een zorginstelling. De verpleegkundige heeft de medicatie reeds onder zich om dit aan bijvoorbeeld patiënten te kunnen toedienen, wanneer zij de medicatie echter voor zichzelf gebruiken is er sprake van verduistering in dienstbetrekking. Er is ook sprake van verduistering wanneer het goed geleend of gehuurd is en vervolgens niet geretourneerd wordt.