Voor zowel bedrijven als particulieren doet Riscon al meer dan 25 jaar contra onderzoek in verschillende kwesties. Bent u het niet eens met resultaten van een eerder onderzoek? Wordt u of uw bedrijf op basis van onwaarheden beschuldigd van een feit, zoals beschuldigingen van opzet, laster of intimidatie? Of is er sprake van een aansprakelijkheid of een verzekeringskwestie? Contra onderzoek kan uitkomst bieden. Neem vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Contra onderzoek is het doen van tegenonderzoek door een onafhankelijke deskundige. Het onderwerp wordt opnieuw beoordeeld. Een van de onderzoeksmogelijkheden is het gefundeerd bevestigen of ontkrachten van de eerder gevoerde stellingen. Tevens is het mogelijk om het onderzoek compleet overnieuw uit te voeren. Riscon kijkt als onafhankelijke deskundige met een kritische en frisse blik naar de bewijsmiddelen in de zaak. Na afloop van het onderzoek door Riscon kunnen de bevindingen van beide onderzoeken naast elkaar gehouden worden en kan dat (mogelijk) tot een nieuw resultaat leiden.