Na een scheiding worden vaak partner- en/of kinderalimentatie afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn verbonden aan een aantal voorwaarden. Wanneer deze voorwaarden worden geschonden, kan het zijn dat de alimentatie onrechtmatig wordt ontvangen. Bent u gescheiden en heeft u het vermoeden dat uw ex-partner zich niet aan de afspraken houdt? Vermoedt u dat uw ex-partner met een nieuwe partner samenwoont of haar/zijn inkomsten hoger zijn geworden, waarmee wel in eigen levensonderhoud kan worden voorzien? Een privédetective kan uitkomst bieden, neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers. Riscon voert met regelmaat alimentatieonderzoeken uit en maakt daarbij een plan van aanpak gericht op uw situatie.

Wat houdt alimentatie in?

In Nederland bestaat er een wettelijke onderhoudsplicht, de alimentatie. Alimentatie is er in twee vormen, te weten partner- en kinderalimentatie. In het geval van partneralimentatie kan de ex-partner alimentatie aanvragen als hij/zij niet genoeg draagkracht heeft om zichzelf te onderhouden na de echtscheiding. Hierbij worden onder andere de inkomsten, situatie en redelijkheid van het verzoek beoordeeld. Onderling of met tussenkomst van een rechter kan dan een bedrag worden vastgesteld waar de ex-partner zich aan moet houden voor een periode van maximaal vijf jaar. Bij kinderalimentatie gaat het over het financieren van het levensonderhoud van de kinderen. Als het kind bij één van de ouders gaat wonen, betaalt de ander kinderalimentatie om in de opvoeding en het levensonderhoud te ondersteunen. Dit is de ex-partner verplicht tot dat het kind achttien jaar is. Riscon krijgt met regelmaat klanten die het vermoeden hebben dat hun ex-partner zich niet aan de alimentatieafspraken houdt. Afhankelijk van de situatie kunnen onderzoeksmethodes als dynamische (volgen) en statische observaties en open bronnen onderzoek worden toegepast. Riscon kan aan de hand van onder andere deze methodes uw vermoedens bevestigen of ontkrachten.