Na een scheiding worden vaak partner- en/of kinderalimentatie afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn verbonden aan voorwaarden. Als deze voorwaarden worden geschonden, kan het zijn dat de alimentatie onrechtmatig wordt ontvangen. Bent u gescheiden en heeft u het vermoeden dat uw ex-partner zich niet aan de afspraken houdt? Vermoedt u dat uw ex-partner met een nieuwe partner samenwoont of diens inkomsten hoger zijn geworden, waarmee wel in eigen levensonderhoud kan worden voorzien? Een privédetective kan sluitend bewijs vergaren. Neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers. Riscon voert met regelmaat alimentatieonderzoeken uit en maakt daarbij altijd een persoonsgericht plan van aanpak.

Wat houdt alimentatie in?

In Nederland bestaat er een wettelijke onderhoudsplicht, de alimentatie. Alimentatie is er in twee vormen, te weten partner- en kinderalimentatie. In het geval van partneralimentatie kan de ex-partner alimentatie aanvragen als deze niet genoeg draagkracht heeft om zichzelf te onderhouden. Hierbij worden onder andere de inkomsten, situatie en redelijkheid van het verzoek beoordeeld. Onderling of na tussenkomst van de rechter kan dan een bedrag worden vastgesteld waar de ex-partner zich aan moet houden voor een periode van (thans) maximaal vijf jaar. Bij kinderalimentatie gaat het over het financieren van het levensonderhoud van de kinderen. Als het kind bij één van de ouders gaat wonen, betaalt de ander kinderalimentatie om in de opvoeding en het levensonderhoud te ondersteunen. Dit is de ex-partner verplicht tot dat het kind achttien jaar is. Riscon krijgt met regelmaat klanten die het vermoeden hebben dat hun ex-partner zich niet aan de alimentatieafspraken houdt. Afhankelijk van de situatie kunnen onderzoeksmethodes zoals dynamische en/of statische observaties (volgen) en zogenaamd ‘open bronnen’ onderzoek worden toegepast. Riscon kan aan de hand van onder andere deze en andere methodes uw vermoedens bevestigen (bewijzen) of ontkrachten.